Privacyverklaring van Business Alliance Nederland Duitsland

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 02-01-2020

In verband met de duurzame en op vertrouwen gebaseerde relatie met onze cursisten en relaties zien wij het als onze verantwoordelijkheid om zeer zorgvuldig met de gegevens van cursisten en relaties om te gaan. Hun persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd op basis van de geldende privacywetgeving. Het privacy beleid van de Business Alliance Nederland Duitsland treedt in effect in overeenkomsten en (beveiligings-)maatregelen. Persoonsgegevens van cursisten of relaties worden nooit aan derden verstrekt tenzij zij daarvoor toestemming hebben verleend of wanneer dat op grond van een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken in twee gevallen persoonsgegevens. Namelijk indien u cursist wilt worden en daarvoor het aanmeldingsformulier invult of indien u een vraag stelt via ons contactformulier. In het geval dat u een contactformulier op onze website invult, verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres. In het geval wanneer u een aanmeldingsformulier invult, verwerken wij de volgende gegevens over u: voorletters/voornaam, achternaam, naam van uw bedrijf/organisatie, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres.

Beginselen van verwerking

Conform de vastlegging in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt de Business Alliance Nederland Duitsland de beginselen voor verwerking van persoonsgegevens. Indien u een cursist of relatie bent en via onze aanmeldingsformulieren of contactformulieren gegevens achterlaat, verwerken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen voor het verstrekken van informatie. Indien u cursist van ons bent dan wel wordt, verwerken wij uw persoonsgegevens om onze dienstverlening conform afspraak aan u te kunnen leveren alsmede om u tussentijds te kunnen informeren. Onze verwerking van uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw medewerkers vindt dus plaats om onze overeenkomst met u uit te voeren alsmede om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geen verwerking door derden of gegevensverstrekking aan derden

Business Alliance Nederland Duitsland schakelt geen andere bedrijven in om haar dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Wijziging privacyverklaring

Business Alliance Nederland Duitsland kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Bij een eventuele wijziging zal deze op de website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw rechten

Op basis van de privacywetgeving heeft u het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. U kunt hiertoe een bericht sturen via het contactformulier op onze website of per post aan: Business Alliance Nederland Duitsland, Slingerkogelstraat 20, 6515 GG Nijmegen.